ffc537ffc537ffc537

رونمایی از کتاب مدلسازی ایده پردازی فرهنگی - اجتماعی

سپری شدهنوع رویداد: دوره‌های فشرده پیرو
این کتاب که با همت گروه نویسندگان مرکز شتابدهنده نوآوری کمان و با مشارکت مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان تهیه شده است به طور سریع، بینش عمیقی درباره ماهیت ایده پردازی فرهنگی اجتماعی و نکات ضروری این حوزه در ذهن شما ایجاد می کند. اینکه چگونه می توانیم به شکلی نظام مند و تحول گرا، ایده را ابداع، طراحی و پیاده سازی کنیم؟ یا اینکه چگونه می توانیم ایده های بلندپروازانه را به مدل هایی نوآورانه و چالشی برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تبدیل نماییم؟ چگونه به عنوان یک فعال یا مجموعه فرهنگی اجتماعی، به مدل فعالیت خود حیات مجددی بخشیم؟ کتاب مدلسازی ایده پردازی فرهنگی قصد دارد در هفت فصل به این سوالات پاسخ دهد.