ffc537ffc537ffc537

طرح ساماندهی نخبگان جوان

پیش رونوع رویداد:
آیامیدونین چطورمیشه یه کسب وکارنوطراحی و ایجادکنین؟ یابه این فکر کردین که در چه کاری استعداد و علاقه دارین؟
 
و اگه شاغل هستین، چطور برای کارتون ارزش آفرینی و نوآوریِ بیشتر یا مدیریت بهتری داشته باشین؟وچگونه مسائل کاریتون رو کشف و حل کنین؟
 
اگه شما به دنبال برنامه ریزی برای رشد فردی تون، یا تشکیل تیم متخصص و همفکر برای راه اندازی حرفه مورد علاقه تون هستین،
یا اینکه به دنبال خلاقیت بیشتر و نوآفرینی در محل کارتون هستین
 
می تونین وارد "چله کمان"  بشین و با شتابی بیشتر به سمت اهداف بلندتون "پرتاببشین!!
 
کمان از طریق میزهای گفتگو، شبکه سازی و برگزاری رویدادهای آموزشی و مشارکتی
به دنبال رشد و توسعه مهارتهای فردی وتیمی شما برای حل نوآورانه ی مسائل شهر و کشوره.
 
پس اگه شما
یک جوان خوش اندیش و پرانرژی هستین!
درنگ نکنین و در سایت کمان ثبت نام کنین!!
رزومه و ایده نوآورانه خودتون رو برای ماارسال کنین ... در آزمون های ورودی شرکت کنین ... و بایک مصاحبه حرفه ای
 
به جمع نخبگان شهر بپیوندید...
  
شاید قراره شما در آینده نه چندان دور، یک مدیر یا کارآفرین موفق باشین...