ffc537ffc537ffc537

هادیان

هادیان، فعالان و متخصصان سرآمد در حوزه های فنی یا فرهنگی هستند که متناسب با نیاز ایده شما، تیم را در مسیر شتابدهی به طراحی، توسعه و اجرای طرح همراهی نموده و به عبارت دیگر ارزش آفرینی برای ایده های شما را تسریع خواهند کرد.
لذا شما می توانید قبل از برگزاری رویداد، از خدمات مشاوره حرفه ای آنان بهره برده و در روز برگزاری رویداد با راهنمایی آنان، ایده‌های خود را به پیش برانید.

مهندس جلال دانش
تحلیل گر نو کارآفرینی
فعال اقتصادی و کارآفرین نمونه دانش بنیان
مهندس مهرداد نقشینه
تحلیل گر و ایده پرداز استراتژی های کسب و کار
مشاور و ایده پرداز در حوزه مدیریت ایرانی اسلامی
دکتر حمید نظری
مدیرارشد طراحی و توسعه پژوهش های کاربردی
فعال پژوهش های فرهنگی اجتماعی
مهندس علی شهرکی
تحلیل گر و ایده پرداز استراتژی های کسب و کار
فعال فرهنگی و مدیر نمونه پژوهشکده فاوا
آقای سیدمحمدصادق سجادزاده
مربی آفرینش های فرهنگی اجتماعی
مشاور، ایده پرداز و فعال در حوزه های رسانه و خانواده
مهندس امیرحسین کمیلی
تحلیل گر نو کارآفرینی
فعال اقتصادی و کارآفرین ملی نمونه
مهندس مسیح کریمیان
مشاور بازاریابی، تبلیغات و برندینگ
مربی ارزش آفرینی برای ایده
مهندس سیدهانی منصوری طهرانی
تحلیل گر نو کارآفرینی
مدیر و کارآفرین برتر